پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

کلمات کلیدی :

دانلود پروتکل درمانی
خرید پروتکل درمانی
پکیج های درمانی روانشناسی
پروتکل های درمانی در روانشناسی
پروتکل درمانی عزت نفس
پروتکل درمانی افزایش عزت نفس
خرید پروتکل درمانی درمان فراشناختی عزت نفس
پروتکل درمان فراشناختي طرح درمان افزايش عزت نفس

رفتن به سایت اصلی

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس 6 جلسه 

 

 

 

هدیه همراه فایل خریداری شده:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت

 

 

پروتکل درمان فراشناختي طرح درمان افزايش عزت نفس

هر چند رويکرد  اصلي درمان فراشناختي (MCT)، بر درمان اختلال افسردگي، اضطراب و وسواس بنا شده است؛ پژوهش بسياري نيز، نشان دهنده اثر بخشي آن بر درمان اختلالات مذکور مي باشد. انديشه محوري درمان فراشناختي اين است که؛ عوامل فراشناختي در ايجاد سبک هاي فکري ناسود مندي که در اختلال هاي روانشناختي منجر به تداوم رفتار و هيجان هاي منفي نظير؛ پرخاشگري و خشم مي شودند، نقش تعيين کننده اي دارند. نظريه فراشناختي در شکل سخت  خود، با تاکيد بر باورهاي غير منطقي که در واقع تدوام و تاثيرشان محصولات فراشناخت واره ها هستند (ولز، 2009). فراشناخت درماني با اهميت و معناي منفي وقايع شناختي دروني ( افکار و باورهاي متدوال)، مي تواند موجب افزايش عزت نفس شود.

 

 

 

روش اجرا و جلسات درماني
جهت اخذ مجوز هاي لازم براي انجام پژوهش، ابتدا به سازمان تأميني و تربيتي کشور  مراجعه و پس از دريافت مجوزها، به کانون هاي اصلاح و تربيت مستقر در شهر تهران مراجعه شد. پس از توجيه و گفتگو با مسئولين مراکز، نمونه هاي مورد نياز با توجه به ملاک هاي پژوهش حاضر، معرفي شدند.به منظور انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، 57 نفر به عنوان نوجوان پسر بزه کار معرفي شدند. پس از بررسي هاي مقدماتي و انجام مصاحبه هاي فردي و تست هاي تشخيصي، تعداد 40 نفر از افرادي که در  مصاحبه باليني و آزمون پرخاشگري باس و پري و عزت نفس کوپر اسميت داراي يک انحراف پايين تر از ميانگين بودند، به عنوان نمونه هاي پژوهش انتخاب شدند. همزمان با احراز شرايط نوجوانان گروه بزه کار با ارزيابي عيني از طريق پرسشنامه هاي پژوهش( پيش آزمون ) و مصاحبه باليني، به ايشان اطمينان داده شد که اطلاعات مرتبط با آنها به صورت کاملا محرمانه باقي خواهد ماند، و آن‌ها اختيار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند يا در هر مرحله که بخواهند مختارند که از ادامه ي پژوهش انصراف دهند. سپس به صورت تصادفي به دو گروه 20 نفري آزمايش  و کنترل تقسيم شدند. طرح پژوهش حاضر،  پيش آزمون – پس آزمون با گروه آزمون و کنترل بود. پيش آزمون شامل نمره هاي بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس پري قبل زا اجراي آزمايش و پس آزمون شامل نمره بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس و پري بعد از اجراي عمل آزمايش بود.  اجراي متغير مستقل ( کاربندي آزمايشي) تنها بر روي گروه آزمون انجام شد.  با توجه به درخواست هاي مسئولين مربوطه، مقرر شد گروه کنترل نيز پس از اتمام پژوهش تحت يک دوره درمان فراشناختي قرارگيرد.

 

 

 

 

براي طراحي پروتکل درماني متناسب با افراد نمونه پژوهش، از منابع معتبر علمي، درمان هاي داراي حمايت تجربي استفاده شد. در مداخله فراشناختي از فرمت فردي، در طي  14  جلسه به کار برده شد، به اين صورت که طي هر جلسه اقدامات اساسي مرتبط به درمان فرا شناختي که شامل؛ 
(1) بررسي حالات رواني؛ 
(2) بازبيني جلسه قبلي درمان؛ 
(3) وضع يا تعيين دستور جلسه ( برنامه کار) درمان، 
(4) کار روي موضوعات جلسه درمان، 
(5) تعيين تکاليف پس از  پايان هر جلسه درماني، 
(6) بازبيني يا خلاصه سازي محتواي جلسه صورت گرفت.

 

 

 

اعتبار و پايايي روش جمع آوري اطلاعات در تحقيقات آزمايشي از اهميت به سزايي برخوردار است ( گال، بورگ و گال، 2004؛ ترجمه : نصر وهمکاران، 1384). علاوه بر بکارگيري آزمون هاي استاندارد مانند پرسشنامه هاي عزت نفس کوپر اسميت و پرخاشگري باس و پري که از روايي و پايايي خارجي ونيز داخلي مناسبي برخوردار بودند، از مصاحبه باليني، که داراي محتواي ساختار يافته و نيم ساختار يافته  بود، در هر دو گروه آزمايش و کنترل استفاده شده است. محيط اجراي پژوهش: شامل نهاد هاي وابسته به کانون اصلاح و تربيت بود. قبل از شروع به اقدامات مربوط به پژوهش حاضر، با مديران و کارکنان مسئول در اين نهادها، درباره موضوعاتي از قبيل؛ محيط مناسب جهت انجام جلسات درماني و محاصبه، نيمرخ رواني، خانوادگي و نيز سوابق قانوني و قضايي گروه هاي پژوهش و همچين زمان بندي اجراي پژوهش ( طول هفته، ساعات جلسات ) بحث و تبادل نطر شد. 

 

نمونه گيري و انتخاب نمونه هاي واجد شرايط پژوهش:حتي المقدور سعي شد، اجراي آزمون و مصاحبه براي همه نمونه ها در گروه‌هاي آزمايش و کنترل يکسان باشد. تمامي نمونه ها به طور جداگانه (فردي) مورد آزمون و مصاحبه قرار گرفتند. به دست آوردن اطلاعات معنادار در فرآيند مصاحبه و آزمون نيازمند جلب همکاري با افرادي است که در پژوهش شرکت مي جويند ( گال، بورگ و گال، 2004). براي افزايش سطح همکاري گروه هاي مورد پژوهش، و ايجاد انگيزه و تصوير صادقانه از خود، جلسات و محيط مصاحبه به گونه ترتيب يابند که افراد شرکت کننده در آن احساس راحتي کنند. در پژوهش حاضر سعي شد، ضمن برقراري ارتباطي صميمانه و همدلانه؛ به آنها اطمينان داده شد، که گفتگوهاي مطرح شده در جلسات؛ تحت هيچ شرايطي براي هيچ کسي فاش نمي گردد. به منظور ايجاد انگيزه و همکاري بهتر افراد شرکت کننده در پژوهش، از مشوق هاي گوناگون (کتاب، لوازم التحرير، تنقلات و خوراکي ها) نيز استفاده گرديد. همچنين جهت تحليل بهتر پرسشها و گفتگوهاي مصاحبه؛ از ضبط صوت در کنار يادداشت برداري نيز استفاده شد. گروه آزمايش به مدت 14 جلسه ي يک و نيم ساعته و به مدت 8 هفته تحت درمان فراشناختي قرار گرفت در حالي که گروه کنترل هيچ درماني در اين مدت دريافت نکرد.

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکل گیری هویت سازمانی 74 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکل گیری هویت سازمانی 74 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه شکل گیری هویت سازمانی مبانی نظری شکل گیری هویت سازمانی پیشینه تحقیق شکل گیری هویت سازمانی پیشینه داخلی شکل گیری هویت سازمانی…

پروپوزال بررسی سیستم عامل های ابری و ارائه راه حل هایی برای چالشهای پیش رو

پروپوزال بررسی سیستم عامل های ابری و ارائه راه حل هایی برای چالشهای پیش رو سیستم عامل های ابری چالش های سیستم عامل های ابری راهکارهایی برای چالش های سیستم عامل های ابری پروپوزال چالش های سیستم عامل های ابری…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اجرای مدیریت دانش در بانک 107 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اجرای مدیریت دانش در بانک 107 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری اجرای مدیریت دانش پیشینه تحقیق اجرای مدیریت دانش مبانی نظری اجرای مدیریت دانش در بانک…

اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه

اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه کلمات کلیدی : پایان نامه اسرائیل استراتژی اسرائیل در خاورمیانه پایان نامه تحولات کردستان عراق تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق نقش آمریکا…

حمایت های کیفری در قبال زنان بزه دیده از خشونت و جرایم جنسی

حمایت های کیفری در قبال زنان بزه دیده از خشونت و جرایم جنسی کلمات کلیدی : خشونت علیه زنان عوامل خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در ایران ضرورت تحقیق خشونت علیه زنان راههای پیشگیری از خشونت علیه زنان دانلود…

پایان نامه رشته الکترونیک با عنوان انواع نویز

پایان نامه رشته الکترونیک با عنوان انواع نویز نویز منابع نویز کنسل سازی نویز قطعات الکترونیکی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل خرید پایان نامه الکترونیک فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل رفتن به سایت…

مقاله مسئولیت مدنی

مقاله مسئولیت مدنی دانلود مقاله مسئولیت مدنی تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تعریف مسئولیت کیفری چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟ در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟ سیستم…

مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با نرخ تقاضای وابسته به موجودی و قرارداد تأخیر در پرداخت

مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با نرخ تقاضای وابسته به موجودی و قرارداد تأخیر در پرداخت کلمات کلیدی : مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده درس زنجیره تأمین رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره…

پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه

پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی CRM عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری عوامل موثر…

پاورپوینت تصمیم گیری گروهی

پاورپوینت تصمیم گیری گروهی پاورپوینت تصمیم گیری گروهی رفتن به سایت اصلی اورپوینت تصمیم گیری گروهی قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری به تعداد 30 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم ...   شامل مباحث:…

مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی دانلود مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی ادبیات نظری توانمندسازی کودکان خیابانی فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کودکان خیابانی مبانی نظری و پیشینه…

اثرات احساس تنهایی در دوره نوجوانی و بررسی نظریه های آن

اثرات احساس تنهایی در دوره نوجوانی و بررسی نظریه های آن کلمات کلیدی : پایان نامه احساس تنهایی ریشه های احساس تنهایی نظریه های احساس تنهایی پایان نامه در مورد احساس تنهایی طبقه بندی ویس از احساس تنهایی احساس تنهایی…

پاورپوینت بررسی استانداردهای خدمات پس از فروش

پاورپوینت بررسی استانداردهای خدمات پس از فروش پاورپوینت بررسی استانداردهای خدمات پس از فروش بررسی استانداردهای خدمات پس از فروش تعریف فروش روندی هفت مرحله ای فروش مشتری کیست ؟ مشتری چه انتظاراتی دارد ؟ چرخه رضایت مشتری عواقب رضایت…

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4 بررسی مالی شرکتها سیستم خرید و انبارداری دانلود پایان نامه انبارداری شرکتها دانلود پایان نامه سیستم خرید و انبارداری ساماندهی کالا در انبار سیستم گردش کالا در انبار بررسی سیستم…

عوامل عمده در تعیین نرخ ارز چیست؟

عوامل عمده در تعیین نرخ ارز چیست؟ نرخ ارز تعیین نرخ ارز برابری نرخ بهره قدرت پول ملی و ارزش برابری آن عوامل عمده در تعیین نرخ ارز چیست؟ سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در…

چارچوب نظری و پیشینه سلامت روان

چارچوب نظری و پیشینه سلامت روان مبانی نظری سلامت روان پیشینه سلامت روان دانلود مبانی نظری سلامت روان پیشینه تحقیق سلامت روان ادبیات نظری سلامت روان فصل دوم پایان نامه سلامت روان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان ادبیات…

پرسشنامه بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان

پرسشنامه بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان کلمات کلیدی : پرسشنامه فرسودگی شغلی پرسشنامه فرسودگی شغلی پرستاران پرسشنامه فرسودگي شغلي پنيس و ارونسون روایی و پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی تحلیل پرسشنامه فرسودگی شغلی دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی پرسشنامه…

پاورپوینت ارتباطات سازماني و خروج از مديريت قارچي

پاورپوینت ارتباطات سازماني و خروج از مديريت قارچي دانلود رایگان پاورپوینت ارتباطات سازماني و خروج از مديريت قارچي پاورپوینت ارتباطات سازماني و خروج از مديريت قارچي ارتباطات سازماني و خروج از مديريت قارچي تعريف ارتباطات فرايند ارتباطات موانع برقراري ارتباط…

بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا

بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا روش DQIDQ روش مربعات دیفرانسیل روش مربعات دیفرانسیل تکاه ای جریان جابجایی آزاد گذرا جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا اطراف کره…

پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID) کلمات کلیدی : پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسیدICSID ICSID الحاق ایران به سازمان داوری ایکسید ساختار ایکسید نظام داوری ایکسید مقایسه ایکسید با ICC مقایسه ایکسید با دیوان بین المللی دادگستری ICJ…

مبانی نظری سنجش مدیریت دانش در دانشگاه

مبانی نظری سنجش مدیریت دانش در دانشگاه مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری سنجش مدیریت دانش مبانی نظری سنجش مدیریت دانش در دانشگاه پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش در دانشگاه مبانی…

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی پرسشنامه کارآفرینی پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسون پرسشنامه بررسی…

پاورپوینت بررسی اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان

پاورپوینت بررسی اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان پاورپوینت بررسی اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان طراحی فضای داخلی بیمارستان بررسی طراحی فضای داخلی بیمارستان تحقیق اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان فضای داخلی بیمارستان رفتن به سایت…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه عزت نفس دانش آموزان

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه عزت نفس دانش آموزان کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عزت نفس دانش آموزان مبانی نظری عزت نفس دانش آموزان پیشینه تحقیق عزت نفس دانش آموزان پیشینه داخلی عزت نفس دانش آموزان…

تمرینات ایروبیک

تمرینات ایروبیک ایروبیک قدرت بدنی در تمرین های ایروبیکی ایروبیك چه اثرات مثبتی بر روحیه و بدن انسان دارد؟ ایروبیك چه ویژگی های مثبتی نسبت به ورزش های دیگر دارد؟ ورزشهای هوازی برای موفقیت در ایروبیک چند روز و چند…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *